Σχετικα

Αudit & Inspection Services

Λαμπριανιδης Ιασονας

QM Lead Auditor / CE Technical Expert

Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχανικός (Bsc) με 12ετή δράση στο πεδίο των Ελέγχων και Επιθεωρήσεων Τρίτου Μέρους ως Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ISO και ως ανεξάρτητος τεχνικός εμπειρογνώμονας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την σήμανση CE.

Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης με ταυτόχρονη συμμετοχή στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαπίστευσης βάσει των προτύπων ISO 17021, ISO 17065 και ΙSO 17025  σε Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια Μετρήσεων και Εργαστήρια Αναλύσεων αντίστοιχα.

Αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών στον πεδίο Ελέγχων & Επιθεώρησεων σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN με σκοπό την επίθεση σήμανσης CE για την ασφάλεια προϊόντων. Παράλληλη δράση παραμένει η παροχή υπηρεσιών περιοδικού ελέγχου συμμόρφωσης βιομηχανικού εξοπλισμού  με βάση την εθνική νομοθεσία. 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: η ανάλυση διακινδύνευσης, ο έλεγχος ποιότητας, η υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 | Εκπαίδευση & Κατάρτιση

2004 -2010 Bsc Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Bachelor’s Degree Δυτικής Μακεδονίας

 

| Επαγγελματική Εμπειρία

 • 2017- σήμερα Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης – Τεχνικός Εμπειρογνώμονας CE
 • 2017-2019 Επιθεωρητής Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου
 • 2011-2016  Επιθεωρητής & Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης, Τεχνικός Εμπειρογνώμονας CE, Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας
 • 2010- 2011 Εκπαιδευόμενος Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.

| Σεμινάρια / Ημερίδες

 • Επιτυχής Παρακολούθηση Σεμιναρίου «Επικεφαλής Επιθεωρητής ISO 37001:2016» (10/2022)
 • Επιτυχής Παρακολούθηση Σεμιναρίου «Επικεφαλής Επιθεωρητής ISO 50001:2018» (03/2022)
 • Παρακολούθηση Σεμιναρίου Εσωτερικών Επιθεωρητών ISO 17025:2017 (11/2020)
 • Επιτυχής Παρακολούθηση Σεμιναρίου «Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής ISO 27001:2013, ISO 19011» (9/2020)
 • Επιτυχής Παρακολούθηση Σεμιναρίου  «Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής ISO 45001:2018, ISO 19011» (9/2020)
 • Συγκολλήσεις Πολυαιθυλενίου (PE) (9/2019)
 • Παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος με θέμα «Προστασία Δεδομένων» σύμφωνα με τον Νέο Κανονισμό 2016/679 (ΕΕ) “GDPR” (5/2018)
 • Παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα Αξιολόγηση Απόδοσης (5/2018)
 • Παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος με θέμα «Νέος Κανονισμός Κατάταξης ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα»(10/2015 )
 • Παρακολούθηση διήμερου σεμιναρίου με θέμα «Ασφάλεια Παιδικών Χαρών» (7/2014)
 • Παρακολούθηση σεμιναρίου 100 ωρών Τεχνικού Ασφαλείας (10/2013)
 • Επιτυχής Παρακολούθηση σεμιναρίου (40 ωρών) «Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής ISO 9001:2008, ISO 19011» (11/2010)
 • Συμμετοχή στην Συμβουλευτική Ανάληψη Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ (25 ωρών) (2/2010)
 • Παρακολούθηση διημερίδας με θέμα «Βασικοί Αξονες για την Χάραξη Ενεργειακής Πολιτικής και οι Προοπτικές για την Δυτική Μακεδονία» (6/2007)
 • Παρακολούθηση σεμιναρίου θέμα ”Ανώτατη Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας” (3/2004)

Έτη Εμπειρίας

Πιστοποιημένοι Οργανισμοί

Επιθεωρήσεις

Α.ΠΑΠΑΝΔΕΡΟΥ 72Α ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Audit & Inspection Services

ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ

Audit & Inspection Services

Αν.Παπανδρέου 72 Α, Καλαμαριά, Άι-Γιάννης
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 55 132