Συμμετοχή των εργαζομένων στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Συμμετοχή των εργαζομένων στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Το επίπεδο επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας, ως εκ τούτου η συμμετοχή της Διοίκησης, των εργαζομένων και των άλλων ενδιαφερομένων μερών με σκοπό την μείωση των κινδύνων στους χώρους εργασίας αποτελεί προϋπόθεση. Η θεσμοθέτηση...
Σήμανση CE

Σήμανση CE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CE Το ακρωνύμιο «CE» είναι συντομογραφία της γαλλικής φράσης “Conformite Europeene” που σημαίνει Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση. Για να διακινηθεί ελεύθερα στην ευρωπαϊκή αγορά ένα προϊόν θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής...
ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001:2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Το ISO 9001 αποτελεί το πλέον διαδεδομένο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο αποσκοπεί στην βελτίωση των συνολικών επιδόσεων ενός οργανισμού συμβάλλοντας στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Το...
ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 14001 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (EMS) Το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 περιλαμβάνει καθορισμένες απαιτήσεις για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) μέσω της εφαρμογής του οποίου ένας oργανισμός αναγνωρίζοντας αρχικά...