Αρχες & Κατευθυντηριες Γραμμες Ορθης Πρακτικης Διανομης Ιατροτεχνολογικων Προϊοντων

i

Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348

 Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένες να τηρούν τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης Δ.Υ.8.δ/ΦΕΚ 1348.16.01.2004.
Η απόκτηση Βεβαίωσης Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης, είναι προϋπόθεση νόμιμης λειτουργίας οποιασδήποτε επιχείρησης σχετίζεται με την εμπορία, διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Σκοπός της Υπουργικής Απόφασης αυτής είναι η τήρηση συστήματος αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών, όσον αφορά την ορθή πρακτική διανομής για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ώστε αυτά να μην αλλοιώνονται και να μην υποβαθμίζεται το επίπεδο ποιότητάς τους κατά τη διαδικασία της διανομής τους.

Οι Οργανισμοί υποχρεούνται να κοινοποιούν στον ΕΟΦ την Βεβαίωση Συμμόρφωσης.

Έχοντας ως βασική προτεραιότητα την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων παρέχουμε υπηρεσίες επιθεώρησης επαλήθευσης και τήρησης των αρχών και κατευθυντήριων γραμμών για την χορήγηση της απαιτούμενης από την νομοθεσία Βεβαίωσης Συμμόρφωσης Κοινοποιημένου Οργανισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας.

Παρεχομενες Υπηρεσιες

Πραγματοποιούμε Ανεξάρτητες Eπιθεωρήσεις Πιστοποίησης αποσκοπώντας όχι απλά στην τυπική επιβεβαίωση της συμμόρφωσης αλλά στην Προστιθέμενη Αξία της Επιθεώρησης προς την ίδια την Επιχείρηση.